USU Knowledge Center Connector for Jira

Integrace mezi Jira a Znalostní centrum USU.

Více informací

Vyhledávání dokumentů Knowledge Center přímo z aplikace Jira.
Odkazy z Jira Issues na Knowldege Center Documents.
Vytvářejte Knowledge Center Documents přímo z Jira Issue.
Rychlá a snadná konfigurace.

Zdroje

Další informace naleznete na stránce produktu.

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese sales@sykorait.com