Případová studie Řízení incidentů se synchronizací projektů

POŽADAVEK

Zákazník sleduje hlášení o incidentu v systému USM. V některých případech potřebuje odeslat tikety do systému Jira.

FUNKČNÍ POŽADAVKY:

  1. Synchronizace vybraných polí (standardních a vlastních) mezi Jira Issues a tikety USM
  2. Spouštěcím mechanismem pro vytvoření problému v systému jira je nové tlačítko v zobrazení tiketu USM.
  3. Po kliknutí na tlačítko musí uživatel USM vybrat cílový projekt Jira a typ problému.
  4. Projekty Jira a typy problémů musí být přeneseny z Jiry do USM.
  5. Synchronizace komentářů a Ticket popisů
  6. Synchronizace příloh

IMPLEMENTACE

Pro implementaci rozhraní se zákazník rozhodl použít náš USU Service Management Connector pro Jira. Skládá se ze dvou částí:

  1. Plugin pro server Jira
  2. Předkonfigurovaný balíček pro USM (konfigurace obecného rozhraní a vlastních pracovních postupů)

Na stránkách USM byly akce Generic Interface upraveny tak, aby splňovaly požadavky zákazníka. Volání akcí rozhraní bylo integrováno do procesů USM.

Projekty Jira a jejich typy problémů jsou pravidelně synchronizovány prostřednictvím procesu USM.

PŘEHLED PROCESŮ